Skip to content
z6
mapa

NANOCHNOLOGIA -PRZEZNACZENIE

 Filtratory atmosferyczne ATANOX są przeznaczone do oczyszczania powietrza atmosferycznego poprzez filtracje lotnych zanieczyszczeń cywilizacyjnych, w szczególności spalin pochodzenia mechanicznego (silniki napędowe samochodów, pociągów, samolotów, statków) oraz gazów i dymów przemysłowych pochodzących z kominów i kolektorów UWALNIANYCH DO powietrza atmosferycznego zwanych smogiem.

Zadaniem o globalnym znaczeniu dla filtratorów ATANOX jest:

  • tworzenie korytarzy i obszarów napowietrzających czystym powietrzem SKUPISK ludzkich np. dzielnice, starówka miejska, prawobrzeżna/ lewobrzeżna cześć miasta, cześć przyportowa lub zamieszkana strefa otoczenia lotniska miejskiego, tworzenie kurtyn powietrznych które mogą oddzielać strefą czystego powietrza tereny mieszkalne od przemysłowych.

  • Napowietrzanie przemysłowych terenów z aktywna infrastrukturą przemysłową gdzie zachodzi emisja do atmosfery np. gazów przemysłowych poprzez kominy.

  • Obszarów i miejsc o zwiększonej emisji spalin np. lotniska, dworce kolejowe.

  • Obszarów nieckowych i tras szybkiego ruchu i autostrad oraz węzłów drogowych np. przejścia graniczne, rozjazdy i zjazdy gdzie występuje ciężki transport w postaci TIR’ów lub kolei spalinowej

 
 
rysunek przedstawia umieszczone w osi ulic filtratory  tworzące 2 prostopdłe korytarze wolne od smogu, stale filtrujace spaliny komunikacyjne. Dodatkowe filtratory umieszczone jako solitery wspomagają filtracje obszaru roboczego w danej lokalizacji np. skrzyzowanie w centrum. Połaczenie wielu urządzeń w siec inteligentną zarządzana pod katem zwiększania lub zmniejszania ilości filtrowanego powietrza powoduje powstanie na danym obszarze pracy  strefy wolnej od smogu o promieniu od kilku do kilkunastu kilometrów i wysokości do 50 m, która stale jest filtrowana i kontrolowana przez zespolone filtratory ATANOX.
Translate »