Skip to content
Kontakt dla Partnerów i Inwestorów

JESTEŚMY OTWARCI NA SZEROKĄ WSPÓŁPRACĘ.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PARTNERÓW, INSTYTUCJE NGO, SAMORZĄDY, URZĘDY, OSOBY PRYWATNE.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ODPOWIEMY NA KAŻDE ZAPYTANIE LUB PROPOZYCJĘ Z PAŃSTWA STRONY

 

 

Atanox technology sP. Z O.O.
ul. Ziębicka 17
60-312 Poznań
NIP: 7811884924

tel: 509 312 675
e-mail: ATANOX@protonmail.com

Administratorem Twoich danych jest ATANOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Ziębickiej 16, 60-164 Poznań, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891579; numer NIP 7792525229. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: atanox@protonmail.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem miejsca wykonywania działalności].

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez [nazwa firmy] w ramach zawieranych z Tobą umów.

Translate »